Boerderij

Bij De Walhoeve zijn we al ruim 35 jaar bezig met het verzorgen van vleesstieren. Ieder jaar wordt met veel zorg een aantal kalfjes gekocht en deze dieren mogen rustig groeien tot ze volwassen zijn en een perfecte vleeskwaliteit hebben. Tegen de leeftijd van twee jaar zijn ze rijp en worden ze geslacht. Het vlees van de dieren komt terug op de boerderij en daar wordt het uitgesneden door een professionele slager en aan de toonbank vers verkocht. Ook wordt het verwerkt in salades en gesneden verkocht.

Historie

Toen Wijk “Het Groene Woud” in Tilburg werd gebouwd was er geen plaats meer voor het bedrijf van Jan en Nelly van Roessel met hun vier kinderen CornĂ©, Arjan, Rianne en Sjef op de Nieuwe Goirleseweg 96. Het gemengde bedrijf met koeien, varkens en kippen werd verkocht. In 1974 werd een nieuw bedrijf gebouwd aan de Hoge Wal in Goirle, genaamd “De Walhoeve”. Omdat er toen een tekort was aan vlees in Europa was het heel interessant om vleesstieren te gaan houden. Er werd een stal gebouwd voor 250 stieren volgens de nieuwste inzichten en daarnaast werden er ook stallen ingericht voor ongeveer 150 kalveren.

Vanuit de gehele wereld kwamen mensen kijken naar deze unieke stal. Hierdoor kwamen we erachter dat het leuk is om trots over je bedrijf te vertellen. De veestapel bestond vooral uit MRIJ-stieren. Door invloed van slachterijen en buitenlands vee veranderde de veestapel in kruisingen tussen Blonde d’Aquitaine, Charolais, Pimontese en Belgisch Wit- Blauwe dieren. Helaas werd door invloed van onder andere quotering de vleesprijs erg laag en was er niet genoeg toekomstperspectief voor zoon CornĂ©, die graag in het bedrijf wilde deelnemen.

Daarom werd besloten om ook melkgeiten te gaan houden. In 1995 werden de eerste lammeren gekocht en na ongeveer vijf jaar liepen er ongeveer 450 melkgeiten naast de overgebleven stieren rond. In 1995 werd er ook besloten om zelf vlees te gaan verkopen van de beste stieren van het eigen bedrijf. De handelsprijzen waren erg laag en de consumentenprijzen erg hoog. Wij konden hierdoor een aanzienlijk lagere prijs berekenen aan onze klanten en toch een goede marge behalen. Sinds het jaar 1998 verkopen we ook geitenkaas.

In 2009/2010 werd ons bedrijf getroffen door de Q-koorts, mede daardoor werd versneld besloten om meer energie in de toch al goed lopende boerderijwinkel te steken. Van 2 halve dagen zijn we toen naar 5 hele dagen open gegaan. Dit bleek een goede zet want het klanten bestand en de omzet is meer dan vertienvoudigd in 5 jaar. Dus in 2020 zijn we 25 jaar open